Novinky

Our apologies for not posting for a while Omlouváme se za to, že vysílání na chvíli

02.03.2020 · Zobrazit původní text automaticky přeloženo
A lot of work, end of year and hectic start of the year 2020, and the result is a lack of posts for a few sprints. We will catch up now, for the lest several months of sprints.Work has continued all this time, however we have not posted information about what has been done.The missing documentation of previous sprints will be posted, within the next 2 or 3 days.Sorry ... Hodně práce, konec roku a hektický začátek roku 2020, a výsledkem je nedostatek pracovních míst pro několik sprintů. Teď doženeme několik měsíců sprintů.Práce pokračovala po celou tu dobu, ale nezveřejnili jsme informace o tom, co bylo provedeno.Chybějící dokumentace předchozích sprintů bude zaúčtována během následujících 2 nebo 3 dnů.Promiň...
  Načítání...