Upozornění: není možné ručně přeložit celý obsah platformy, protože platforma roste velmi rychle. Obsah je zadán v angličtině a automaticky přeložen. Omlouváme se za chyby v textu, které jsou způsobeny automatickým překladem. Protože se snažíme pomoci rostoucímu mezinárodnímu společenství uživatelů Oziway, myslíme si, že je důležitější dodat obsah mnoha jazykům mnoha lidem, přinejmenším způsobem, který je většinou správný (i když má chyby), než vynechat mnoho lidí. Pokusíme se napravit ty nejzjevnější překladové chyby.

Help Center Centrum nápovědy Zobrazit původní text automaticky přeloženo

What can we help you with? Please choose a topic or question: S čím vám můžeme pomoci? Zvolte prosím téma nebo otázku: Zobrazit původní text automaticky přeloženo

How It Works? Jak to funguje? Zobrazit původní text automaticky přeloženo

How To Promote? Jak propagovat? Zobrazit původní text automaticky přeloženo

How To Sell? Jak prodat? Zobrazit původní text automaticky přeloženo

Earnings & Payment Zisk & platba Zobrazit původní text automaticky přeloženo

 

How it works? Jak to funguje? Zobrazit původní text automaticky přeloženo

shop icon
×
Money earning! Vydělávám peníze! Zobrazit původní text automaticky přeloženo
Community platform! Platforma Společenství! Zobrazit původní text automaticky přeloženo
Oziway is an innovative social media platform that combines traditional e-Commerce with the possibility of recommending Products, Services and Job Offers, a list of paid tasks to be performed and the opportunity to gain business contacts and new opportunities. It brings together Promoters, Sellers, Employers and Business Partners in one place Oziway je inovativní platforma sociálních médií, která kombinuje tradiční elektronický obchod s možností doporučit produkty, služby a nabídky projektů, Seznam placených úkolů, které mají být provedeny, a možnost získat obchodní kontakty a nové příležitosti. Spojuje zadavatele, prodejce, zaměstnavatele a obchodní partnery na jednom místě Zobrazit původní text automaticky přeloženo

BE AN ONLINE PRODUCT AND SERVICE PROMOTOR BUĎTE INTERNETOVÝM PROMOTÉREM PRODUKTŮ A SLUŽEB Zobrazit původní text automaticky přeloženo

Receive online tools and mobile app, together with products and services ready to promote. All you do is promote on the internet and let others know about Oziway Obdržíte od nás internetové nástroje a mobilní aplikaci s produkty a služby připravenými k propagaci. Propagujte na internetu a mluvte lidem o Oziway. Zobrazit původní text automaticky přeloženo

shop icon
Create Oziway account Vytvořit účet Oziway Zobrazit původní text automaticky přeloženo
shop icon
Setup your profile Nastavení profilu Zobrazit původní text automaticky přeloženo
shop icon
Promote products and services, yours or those available on Oziway Propagujte produkty a služby, vlastní nebo dostupné na Oziway Zobrazit původní text automaticky přeloženo
shop icon
Grow your organization Růst organizace Zobrazit původní text automaticky přeloženo
shop icon
Earn active and passive commission Získat aktivní a pasivní provizi Zobrazit původní text automaticky přeloženo
  Načítání...