Novinky

Visual changes and registration modifications Vizuální změny a změny registrace

02.02.2020 · Zobrazit původní text automaticky přeloženo

various visual changes and small registration modifications

různé vizuální změny a drobné změny registrace

Další informace

various corrections and improvements

různé opravy a vylepšení

Další informace

new look of Oziway and oziway country pages nový vzhled stránek oziway a oziway země

19.01.2020 · Zobrazit původní text automaticky přeloženo

continued implementation of the new look of Oziway.com and Oziway country pages

pokračovat v provádění nového vzhledu Oziway.com a Oziway stránek zemí

Další informace

users now register and easily setup their new website

uživatelé se nyní registrují a snadno nastavují své nové webové stránky

Další informace
  Načítání...