Novinky

New oziway.com list of countries available, as well as various corrections Nové oziway.com seznam dostupných zemí, jakož i různé opravy

26.01.2020 · Zobrazit původní text automaticky přeloženo

various corrections and improvements

- OP-2018, list of countries - added oziway.com as one of the positions
- OP-2022, Changed the text on the registration page
- OP-2027, Fixed issue with a list of products presented on the shop
- OP-2023, Changed the way automatic transdlations work
- OP-2024, Added JS and CSS compression (page speed)
- OP-2003, Changed the yoopay credit card gateway
- OP-2039, Changed pagination options no Promoter store
- OP-2000, Corrected how the PRODUCT TYPE is loaded - a lot quicker
- OP-2009, New page of countries available on Oziway.com
- OP-2019, Changed color on offer page
- OP-2008, Create Account button corrected to link to create account on country page, instead of always oziway.com
Sprint 72.

různé opravy a vylepšení

- OP-2018, seznam zemí - přidáno oziway.com jako jedna z pozic
- OP-2022, Změněntext na registrační stránce
- OP-2027, Opravenproblém se seznamem produktů prezentovaných v obchodě
- OP-2023, Změnil způsob, jakým fungují automatické transdlace
- OP-2024, Přidáno JS a CSS komprese (rychlost stránky)
- OP-2003, Změnil yoopay kreditní karty brány
- OP-2039, Změněno stránkování možnosti žádné pořadatele obchod
- OP-2000, Opraveno, jak je typ produktu naložen - mnohem rychleji
- OP-2009, Nová stránka zemí k dispozici na Oziway.com
- OP-2019, Změněná barva v nabídce
- OP-2008, Vytvořit účet tlačítko opraveno na odkaz vytvořit účet na stránce země, místo vždy oziway.com
Sprint 72.
  Načítání...